เที่ยวหัวหินถิ่นผู้ดี 100 ปีเมืองตากอากาศสยาม

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/11/00111-150x150.jpg

ประวัติของหัวหินนั้น มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศไทย มีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้ศึกษาถึงที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร หากจะเริ่มนับอายุเมืองหัวหินหรือที่คนในยุคแรกเริ่มเรียกกันว่า บ้านสมอเรียงบ้าง บ้านหินเรียงบ้าง บ้านหัวกรวดบ้าง สามารถย้อนไปได้ถึง พ.ศ. 2377 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 

Posted in หนังสือ | Tagged , , , | 343 Comments

พูดจาภาษาเพชร

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/09/01-150x150.jpg

เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความงดงามในด้านต่างๆมากมาย ภาษาท้องถิ่นของคนเพชรก็เป็นความงดงามอย่างหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นและได้ยินอยู่จนถึงปัจจุบัน

Posted in หนังสือ | Tagged , , | 237 Comments