Collection พิเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/10/IMG_0818-1-1024x618.jpg

          ขณะนี้เรามี Collection พิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นพระราชนิพนธ์แปล และบทประพันธ์ ได้แก่ เทพรัตนบรรณศิลป์(ฉบับปรับปรุงใหม่), เมฆ เหิน น้ำ ไหล, Reflexions ความคิดคำนึง, หยกใสร่ายรำ, ผีเสื้อ, หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า, ความฝัน, เพียงวันพบ วันนี้ที่สำคัญ, ศิลปะจีน, นารีนครา, ขบวนการนกกางเขน, แก้วจอมแก่น และแก้วจอมซน สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดค่ะ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หนังสือ | Tagged , | Comments Off

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “อ่านได้ อ่านดี มี IQ”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรักการอ่าน ของสำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “อ่านได้ อ่านดี มี IQ” ที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

Posted in กิจกรรมสำนักฯ | Tagged , | 225 Comments

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน “อ่านได้ อ่านดี มี IQ”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/08/read2copy.jpg

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน และ

Posted in กิจกรรมสำนักฯ | Tagged , , | Comments Off

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน “สู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (ได้) เพราะรักการอ่าน”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/08/427556_497072380320892_549198576_n-300x200.jpg

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ในการบรรยายเรื่อง “สู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (ได้) เพราะรักการอ่าน” บรรยายโดย คุณปิยะนุช ศกุนตนาค (นาคคง) ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 2 ประมวลภาพและบรรยากาศภายในงาน

Posted in กิจกรรมสำนักฯ | Tagged , , | Comments Off

ตอบคำถามชิงรางวัล ประจำเดือน สิงหาคม

ร่วมสนุกตอบตำถาม ประจำเดือน สิงหาคม หนังสือเรื่อง “แม่เล่าให้ฟัง” ใครเป็นผู้แต่ง ? และในห้องสมุดมีกี่เล่ม ? หนังสือดีเด่นแห่งชาติ (สพฐ.) ประจำปี 2555 ชื่อเรื่องอะไร ? ใครเป็นผู้แต่ง ? กีฬาโอลิมปิกในปี 2012 จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไร ? และจัดขึ้นที่ประเทศใด ? ประเทศไทยได้กี่เหรียญ จากกีฬาชนิดใด ?

Posted in กิจกรรมสำนักฯ | Tagged , , , | Comments Off