ศิลปะลายรดน้ำ

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/03/00111-150x150.jpg

หนังสือศิลปะลายรดน้ำ ได้สร้างเป็นวิทยาทานให้ไว้โดย ครูช่าง ธานินทร์ ชื่นใจ สกุลช่างเมืองเพชร ซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ครูช่างธานินทร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตลายรดน้ำบนหิน ลายรดน้ำบนเครื่องปั้นดินเผา ลายรดน้ำบนจานกระเบื้องเซรามิค ซึ่งครูช่างได้จัดสร้างเพิ่มเติมเป็นพิเศษ โดยมีเจตนาเพื่อส่งเสริมให้ไว้สืบสาน สร้างสรรค์ ผลงานต่อยอด 

Posted in หนังสือ | Tagged , , | Comments Off

ลายรดน้ำ:ศิลปะล้ำค่าของเมืองเพชร

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/01/003-150x150.jpg

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคือ คุณธานินทร์ ชื่นใจ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ  ภายในเล่มมีประวัึติของช่างธานินทร์ ประวัติความเป็นมา ภาพลวดลายรดน้ำ  ลายรดน้ำบนจานกระเบื้องเซรามิค ลายรดน้ำบนแผ่นไม้ ลายรดน้ำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งได้บอกวิธีการทำพร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง สามารถสืบค้นได้ที่หมายเลขเรียกหนังสือ 745.5 ธ515ล หรือจะมาที่ห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ (ห้องท้องถิ่น)ทางสำนักยินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

Posted in หนังสือ | Tagged , , | Comments Off

ห้วยมงคลถนนของพ่อ

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/01/001-150x150.jpg

หนังสือ”ห้วยมงคลถนนของพ่อ”เป็นหนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่งต่อชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเสด็จพระราชดำเนินมาในพิ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะเน้นที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานด้วยพระองค์เอง โดยถ่ายทอดเป็นภาษาง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ  ในหนังสือเล่มนี้ยังมีประวัติของวัดห้วยมงคล 

Posted in หนังสือ | Tagged , , | Comments Off

ตามรอยสุนทรภู่…สาธุสะพระนอนสิงขรเขา

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/sss-150x150.jpg

เป็นหนังสือที่ระลึกสัปดาห์สุนทรภู่ เขียนโดย ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์  เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมผลงานของสุนทรภู่ ไม่ว่าจะเป็นกลอนนิราศ กลอนตลาด และกลอนอื่นๆอีกมากมาย เป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลทุกระดับ นักกลอนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบครู เป็นแบบแผนในการแต่งกลอน โลกยกย่องเชิดชูสุนทรภู่ครูกลอน มีอนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่อยู่หลายจังหวัด

Posted in หนังสือ | Tagged , , | Comments Off

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/07/one-150x150.jpg

หนังสือนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้ผู้่ที่สนใจได้รู้จักนักการเมืองท้องถิ่นที่เคยได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี และให้ทราบเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมือง บทบาทของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มีส่วนในการสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี

Posted in หนังสือ | Tagged , , | Leave a comment